Hem     Tips på att förbättra sin engelska     Engelsk ordlista och engelskakurs     Kört fast?     Översättningsprogram

    Översättningsprogram engelska  -   Översättning svenska engelska  -   Engelska lexikon  -   Engelska test
Ljudböcker, slangordslexikon, engelska noveller

Översättning från engelska till svenska  -   Översätt från svenska till engelska  -   Gratis översättningsprogram
Svensk engelsk translator  -   Översätt meningar  -   Översätta texter  -   Spanska översättning
Översättning svenska italienska  -   Översättning svenska franska  -   Översättning tyska svenska
Översättning svenska norska  -   Latin översättning  -   Översättning danska svenska  -   Översättning svenska finska
LATIN ÖVERSÄTTNING

Latin är ett av de mest kända språken genom tiderna men är numera utdött. Det talades i Romarriket och har gett upphov till de romanska språken, t.ex. franska, spanska, portugisiska, italienska och rumänska. Även engelskan har många ord som härstammar från latinet. Många av dessa är formella men en del är även vanliga ord. Ofta har det latinska ordet en germansk synonym (t.ex. difficult och hard). Latin har spelat en stor roll för den vetenskapliga världen där latinska ord legat till grund för mycket av det fackspråk som används.

Finns det då något sätt att översätta detta magnifika språk till svenska och tvärtom? Det är allmänt känt att det går att göra ganska bra automatiska, digitala översättningar av språk som talas idag, men kan dagens översättningsprogram och webbapplikationer för översättning även göra översättningar av latin?

Svaret på den frågan är faktiskt ja. Översättningsprogrammet i Google Translate kan göra översättningar i text på webbsidor. Det är väldigt smidigt och gör jobbet på ett musklick. Det är helt webbaserat. Du kan använda detta program som uppslagsböcker eller lexikon. Gör bara på samma sätt som om du skulle översätta en hel text.

Prova också den här gratis webbapplikationen för översättningar mellan latin och svenska.

Vilket verktyg som passar dig bäst beror lite på vad du tänker göra med översättningen. Vill du bara få förklaringen på ett berömt citat (som t.ex. "alea iacta est") kan du i stället gå till den här Wikipedia-artikeln. Där får du både översättning, du får reda på vem som sade de berömda orden och ibland även historien bakom.