Hem     Tips på att förbättra sin engelska     Engelsk ordlista och engelskakurs     Kört fast?     Översättningsprogram

    Kört fast med krångliga meningar?  -   Hittar du inte rätt uttryck?  -   Vanliga fel som svenskar görKÖRT FAST? LÅTER DET KONSTIGT? HÄR KOMMER NÅGRA TIPS!
Ibland får man inte riktigt till det på engelska. Varför är många gånger svårt att förklara men det har med att göra att språken är lite olika uppbyggda, framfört allt idiomatiskt (när det gäller färdiga uttryck) och grammatiskt.
Här kommer några tips på hur man kan ändra meningar för att de ska låta snyggare och mer engelskt!
Substantiv, verb eller adjektiv
Engelskan fungerar i vissa fall annorlunda jämfört med svenskan när det gäller användandet av ordklasser. Ibland kan man byta ett verb mot ett substantiv och få en bättre mening. Exempel:
Han ljuger ju jämt!
Istället för att säga: He's lying all the time! kan man säga: He's such a liar!
Ett till exempel:
Det jag är mest orolig för är...
Istället för att säga: What I'm most concerned about... kan man säga: My biggest concern is...
Ibland är det bättre att göra om ett verb till ett adjektiv. Ett exempel på detta:
Han slingrar sig alltid. Istället för att säga He always evades everything låter det bättre med He's always evasive.
Det här är till viss del idiomatiskt och man får ofta lyssna sig till hur det ska vara från fall till fall.
Säg det med motsatsen
Ett gammalt beprövat trick är att vända på en positiv mening så att den blir negativ eller vice versa. Ett enkelt exempel:
Jag hann inte till bussen.
Istället för att säga: I didn't make it to the bus (vilket låter lite skumt) kan man säga: I missed the bus. En negativ mening har då blivit positiv.
Engelskan har också fördelen att man kan sätta små prefix framför ord som gör att de plötsligt får en negativ eller motsatt betydelse. Exempel på det skulle kunna vara: Misinformation - Felaktig information. eller Disrespect - Brist på respekt.
Imperfekt hellre än perfekt/pluskvamperfekt
För att tydliggöra: imperfekt är dåtid - Jag gick. Perfekt är har gått och pluskvamperfekt är hade gått.
I engelskan är det inte lika noga att använda perfekt. Det låter t.o.m. lite krångligt om man använder det för mycket. Det är för det mesta bättre att säga:
Did you miss me? om Har du saknat mig? än Have you missed me?
I synnerhet när "could" eller "would" är inblandat finns så att säga redan "hade" inbakat i ordet. Exempel:
I wished he could have left me alone and we could both go on with our lives.
Detta funkar eftersom could nr. 2 i meningen betyder "skulle kunnat".
Krångla inte till det för mycket med en massa "I would've had" och liknande i onödan.
Passiv form
Engelskan använder en hel del passiv form där vi svenskar inte skulle göra det. Ett av de mest välkända exemplen är:
Jag gick och klippte mig. - I had my hair cut. Detta betyder ungefär "jag lät klippa mig". Eller:
Det där har hänt mig också. - I've had that happen to me too.
Det finns massor av exempel. Om man kört fast på en mening kan det ibland vara ett bra tips att kolla av om det kanske låter bra med passiv form istället.
Will och would
I engelska används futurum lite annorlunda än i svenska. Man kan säga att så fort någonting inte riktigt har hänt ännu så bör man fundera på att använda will eller would.
Ett exempel är meningar som involverar if, "OM det och det händer så..." så är det ofta mycket snyggare att klämma till med ett will:
If my lawyer agrees, then I will agree. - Om min advokat samtycker så samtycker jag.
Ett till exempel: Nobody would want to look like him. - Ingen vill väl se ut som han. Ingen har ju fått hans utseende på riktigt, det är bara en uppfattning om någonting.
Ett till exempel: Det blir inte nödvändigtvis bättre (för att man gör si och så). - It won't necessarily get better.
Will och would kan också stå som ett väldigt svagt brukar/brukade.
Could
Det är lätt att glömma att så fort en mening som innehåller kunna uttrycker något som inte är riktigt säkert eller som inte har hänt ännu, så bör man använda could istället för can:
Jag kan aldrig matcha det. - I couldn't possibly top that.
Det denna mening säger är att OM den här personen testade att matcha det som den andre gör, så skulle denne inte klara av det. Man skulle naturligtvis kunnat säga liknande på svenska: Jag skulle inte kunna matcha det, varpå den mer skulle likna det engelska sättet att uttrycka sig på. Men eftersom man inte måste säga så på svenska utan även rakt av kan använda kan så är det ibland svårt att komma ihåg denna regel.
Om man sa I can't top that skulle det få en lite annan klang, nämligen att det är känt att personen inte kan eftersom den t.ex. prövat och misslyckats.
Ing-form
Ing-form är alltså det som kallas för continuous tense: I have been trying to reach him.
Ing-formen existerar inte på svenska och därför kan vi vara dåliga på att använda den. Tänk på att ing-form förekommer oftare än bara när man håller på att göra något eller vid verb som styr ing-form (som i start doing something). Den förekommer också bl.a. som ett substitut för när: Growing up, I witnessed a lot of violence. - När jag växte upp såg jag mycket våld. eller ibland eftersom: Being the gentleman I am... - Eftersom jag är en sån gentleman...
Idiom och uttryck
Ibland är det bättre att säga saker med hjälp av ett färdigt uttryck istället för att krångla in sig i en lång förklaring. Många uttryck på engelska har ingen direkt motsvarighet på svenska så därför kan det ta ett tag att vänja sig vid att använda dem.
Mer om det i nästa sektion.