Hem     Tips på att förbättra sin engelska     Engelsk ordlista och engelskakurs     Kört fast?     Översättningsprogram

    Kört fast med krångliga meningar?  -   Hittar du inte rätt uttryck?  -   Vanliga fel som svenskar görSAKER SVENSKAR OFTA GÖR FEL PÅ PÅ ENGELSKA
Förutom att många svenskar använder alldeles för lite idiom (uttryck), använder tempusen lite annorlunda samt ibland inte använder rätt ord finns det några andra saker vi bör se upp med.
Adjektiv – adverb
Ett adjektiv beskriver en sak, t.ex. Hunden är snabb (snabb är adjektivet).
Adverb beskriver ett adjektiv, t.ex. Hunden är väldigt snabb (väldigt är adverbet)
eller på vilket sätt någonting görs, t.ex. Hunden springer snabbt (snabbt är adverbet).
Detta bereder problem för oss svenskar eftersom våra adverb slutar på T vilket även adjektiv som hör till ett-ord gör. Jämför: Tåget är snabbt med Tåget åker snabbt. Vi kan därför ha svårt att skilja på vad som är adverb och vad som är adjektiv. På engelska slutar adverb på ly:
Fully, carefully, intensely osv.
Jämför: He is different (Han är annorlunda) med He sees things differently (Han ser saker annorlunda/på ett annorlunda sätt).
Glöm inte att well är motsvarande adverb till adjektivet good: He is good at this. He does this well. Tyvärr finns många undantag, t.ex. som snabb i exemplet ovan. The dog runs fast. Dessa undantag tycks dock svenskar inte ha så mycket problem med.


Prepositioner
Glöm inte att prepositioner inte bara är att översätta rakt av från svenska till engelska. Han var på festivalen heter He was at the festival (inte on). De anklagade honom för att tjuvlyssna. – They accused him of eavesdropping (använd inte for här).
Det här var bara två av många exempel. Det gäller att få en känsla för prepositionerna och det lättaste sättet att åstadkomma det är att lyssna och läsa mycket.
Ta bort subjektet
I live in Stockholm, Sweden. Speak both English and French.
Vad är fel med den här meningen? Jo, på svenska kan vi slarvigt säga: Talar både engelska och franska och utelämna ett ”jag” medan det på engelska låter mycket konstigare att göra samma sak.
Böjning av verb beroende på person
Alla vet om hur det ligger till. Vid tredje person singular får verbet ett s på slutet i presens.
I go to school men He goes to school. Dessutom har vi verbet to be som böjs olika beroende på person:
I am, you are, he/she/it is, we/you/they are.
Detta vet vi om, men ändå slinker det sig förvånansvärt ofta in ett fel här och där. Det vanligaste är kanske att säga people is – det ska naturligtvis vara are.
Det bästa sättet att bli av med denna felsägning är kanske att aldrig tillåta sig att göra felet. Att under en tid bestämma sig för att koncentrera sig på att böja verben rätt.

Här kan du testa dig för att hitta eventuella svagheter:
English Test