Hem     Tips på att förbättra sin engelska     Engelsk ordlista och engelskakurs     Kört fast?     Översättningsprogram

    Ordlista baserad på situationer  -   Engelsk grammatik  -   Svenska uttryck på engelska  -   Svåra engelska ordENGELSK GRAMMATIK

Genitiv
Verb
A och an
Omskrivning och böjning av do
Was och were
HaveHave och had

To have - Att ha, är ett oregelbundet verb på engelska. I imperfekt (dåtid) blir det had (hade) och det blir även had i perfekt. Jag har haft blir alltså I have had. Medan Jag hade haft blir något så konstigt som I had had.

Så här böjs have i presens (nutid) efter person:

I have
You have
He/she/it has
We have
You have
They have


Have är ett hjälpverb som fungerar på liknande sätt som do i meningar som innehåller ordet inte:
I haven't been there - Jag har inte varit där.Nästa