Hem     Tips på att förbättra sin engelska     Engelsk ordlista och engelskakurs     Kört fast?     Översättningsprogram

    Ordlista baserad på situationer  -   Engelsk grammatik  -   Svenska uttryck på engelska  -   Svåra engelska ordENGELSK GRAMMATIK

Genitiv
Verb
A och an
Omskrivning och böjning av do
Was och were
HaveGenitiv på engelska

Vad är genitiv? Jo, genitiv tar upp ägande, alltså vem någonting tillhör. Det finns två sätt att uttrycka genitiv i engelska. Det vanligaste sättet är att sätta s efter den som äger någonting:

That is John's hat. - Det där är Johns hatt.

Som ni ser i singular (John är ju bara en enda person) blir det apostrof s. Detta gäller dock inte för plural. Där sätter man apostrofen efter s:et:

This is my parents' car. - Det här är mina föräldrars bil.

Hade det stått This is my parent's car hade det alltså betydit Det här är min förälders bil, alltså bara en förälder.


Det andra sättet att uttrycka genitiv är att använda "of":

The meaning of life - Livets mening.
The cover of the book - Bokens framsida.


Of används ofta när man pratar om någonting annat än personer. Men även det kan också användas om personer mer kollektivt eller för att inte blanda ihop med plural (som ju också uttrycks genom att man sätter s efter ordet):

The march of the soldiers. - Soldaternas marsch.
The opinion of the people. - Folkets åsikt.
Nästa