Hem     Tips på att förbättra sin engelska     Engelsk ordlista och engelskakurs     Kört fast?     Översättningsprogram

    Ordlista baserad på situationer  -   Engelsk grammatik  -   Svenska uttryck på engelska  -   Svåra engelska ordENGELSK GRAMMATIK

Genitiv
Verb
A och an
Omskrivning och böjning av do
Was och were
HaveNär ska man använda a och an?

Regeln för när man ska använda "a" och när man ska använda "an" är inte alls så svår. Utlänningar som lär sig svenska måste lära sig ord för ord när det ska vara "en" och när det ska vara "ett" framför. Så är inte fallet med engelskan. Man sätter helt enkelt alltid "a" framför ord med konsonantljud:

A book

Framför ord med vokalljud sätter man i stället an:

An apple

Detta gör man helt enkelt för att uttalet ska underlättas och språket ska flyta på bättre. Det är viktigt att man förstår skillnaden mellan vokal och vokalljud. Det heter t.ex.:

A unique book

Även om u är en vokal så är det i fallet med unique inte ett vokalljud. Det uttalas ju "junick". Prova att säga "an unique" - det blir ganska stelt eller hur? Efter ett tag brukar man lära sig att automatiskt höra hur det ska vara.Nästa