Hem     Tips på att förbättra sin engelska     Engelsk ordlista och engelskakurs     Kört fast?     Översättningsprogram

    Ordlista baserad på situationer  -   Engelsk grammatik  -   Svenska uttryck på engelska  -   Svåra engelska ordNågot som härstammar från något annat
Något som härstammar från något annat Originate är ett ord som används som härstamma från eller bottna i. Hans aggressivitet bottnar i rädsla. His aggressiveness originates in his fear. Det betyder också ha sitt ursprung i. Humans probably originated in East Africa.

Stem from används ungefär som originate men oftare i talspråk och lite bredare. T.ex. kan man säga: My first Christmas memory stems from when I was a child. Mitt första julminne är från när jag var liten. Stem from är alltså mer kommer från, är från osv.

Väldigt likt de två ovanstående är go back to som även det funkar väldigt bra i talspråk. Som i: Den traditionen går så långt tillbaka som till medeltiden. The tradition goes back to the Middle Ages.

Slutligen har vi derive from som kanske inte är lika vanligt som de övriga. Det betyder ungefär härröra från.


Nästa