Hem     Tips på att förbättra sin engelska     Engelsk ordlista och engelskakurs     Kört fast?     Översättningsprogram

    Ordlista baserad på situationer  -   Engelsk grammatik  -   Svenska uttryck på engelska  -   Svåra engelska ordAtt påstå, antyda eller påpeka något på engelska
State är att rakt av påstå eller klargöra något. Det finns inte så mycket undermeningar. Suggest betyder inte bara föreslå utan även påstå. Att påstå något är ju även på svenska ganska nära relaterat till antyda. De här orden går ofta i varandra men suggest är det som brukar användas när någon antyder något med t.ex. lite fräcka undertoner: What are you suggesting? ungefär som Vad kommer du här och säger? eller Vad menar du egentligen? Indicate är att påstå, visa, mena eller antyda något. Det kan också nästan användas lite som nämna. She indicated she would like to talk to us. Hon nämnde att hon ville prata med oss.

Annars är imply det som brukar översättas som antyda men det är ännu mer indirekt och mellan raderna: His tone implied disapproval. Hans tonfall antydde (att han var) missnöjd.

Om remark säger lexikonen ofta anmärka på eller yttra sig om. Men det fungerar bra som det mer neutrala påpeka. To remark är att kommentera något eller uttrycka sig kort om någonting.
I poured too much milk in my tea and remarked on it. Jag hällde för mycket mjölk i teet och påpekade det.
Remark fungerar också i samma form som substantiv och är kanske mer använt på det sättet: make a remark.

Vill man ha ett substantiv kan man också använda hint en antydan eller fingervisning.


Nästa