Hem     Tips på att förbättra sin engelska     Engelsk ordlista och engelskakurs     Kört fast?     Översättningsprogram

    Ordlista baserad på situationer  -   Engelsk grammatik  -   Svenska uttryck på engelska  -   Svåra engelska ordMed tanke på något på engelska

Considering betyder med tanke på och uttrycker att man känner till omständigheterna och bedömer situationen utifrån dem.
He couldnt have done a better job considering the limited budget of the project. Han kunde inte ha gjort ett bättre jobb med tanke på projektets begränsade budget.Ett annat sätt att säga med tanke på som kanske är lite mer begränsat är given. Det kan många gånger användas som variation till considering i det här sammanhanget.
It was the best I could do, given the time constraints. Det var det bästa jag kunde göra med tanke på tidsbegränsningen.
Given går ut på att gissa jag kunde förmodligen inte ha gjort bättre ifrån mig, men jag vet förstås inte.
Om man istället tar den här meningen:
He barely made the deadline considering everything had to be timed perfectly. Här handlar det mer om en följd och här hade man alltså inte kunnat använda given. Considering i det här fallet betyder snarare eftersom vilket är nära relaterat till med tanke på.

När man menar med tanke på = baserat på något faktum kan man använda based on.
Based on the clothes he was wearing I immediately assumed he was a tramp. Med tanke på kläderna han hade på sig antog jag direkt att han var luffare.

Ibland kan man använda in light of i dessa sammanhang. Det betyder ju ordagrant i ljus av och det är lite så man får tänka när man funderar på att använda det. Det är som att relatera till ett stort sammanhang och därefter uttala sig om en följd av detta. In light of what you've just told me, I can understand why you were fighting.


Nästa