Hem     Tips på att förbättra sin engelska     Engelsk ordlista och engelskakurs     Kört fast?     Översättningsprogram

    Ordlista baserad på situationer  -   Engelsk grammatik  -   Svenska uttryck på engelska  -   Svåra engelska ordSaker som händer på engelska
Happen och occur betyder ungefär samma sak men occur är mer formellt och används mer som det svenska inträffa. Dessutom används happen mer om någonting som händer en person. It happened to me betyder Det hände mig medan It occurred to me betyder Det slog mig (en tanke).

Vidare är happen mer generellt medan occur oftare rör situationer.
Man kan också använda occur på det här sättet:
Allergies seem to occur less frequently in families with pets.
Då betyder det mer förekomma.

Come to pass betyder mer komma sig eller hända sig. Som i den gamla bibeltexten man brukar läsa vid jul: Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed.
Det är ganska många come to pass i just bibeln, kanske för att det kan låta lite sagoaktigt i det sammanhanget. Men det går bra att använda även i talspråk:
I know a couple of women who were in abusive relationships and I can't understand how it came to pass.Nästa