Hem     Tips på att förbättra sin engelska     Engelsk ordlista och engelskakurs     Kört fast?     Översättningsprogram

    Ordlista baserad på situationer  -   Engelsk grammatik  -   Svenska uttryck på engelska  -   Svåra engelska ordGällande något, angående samt något som syftar tillbaka på något annat
Att syfta tillbaka på något man tidigare sagt är väldigt vanligt och här finns en hel del valmöjligheter och nyanser.
Vad gäller saken X eller När det gäller X kan man säga som As far as X goes eller as far as X is concerned. Det är som att ta upp något just speciellt ämne och peka på det: När det gäller förseningarna tycker jag att SL har ryckt upp sig.

Relaterat till detta kommer ordet angående på svenska som ofta översätts med regarding. Mina tvivel mot/angående om han är oskyldig har försvunnit. - My doubts regarding his innocence have gone away.

Concerning är också rätt vanligt och är väl i stort sett synonymt med regarding. Man skulle kunna säga att det betyder rörande. Problemen rörande miljön. Problems concerning environment.

Allude to är mindre vanligt och återfinns oftast i texter snarare än tal. Det används när man syftar tillbaka på något man tidigare sagt. Det är nästan synonymt med refer to fast används mer om indirekta hänsyftningar.

Sedan finns också pertain to. Det används för att tala om att någonting hör ihop med något annat. Responsibilities that pertain to fatherhood. Ansvaret som kommer med/hör samman med faderskap.
Det är ganska formellt och övriga ord ovan är vanligare.


Nästa